Medcolifes
Медичний
СайтПро використання системи інтернет для розповсюдження інформації про лікарські препарати

Сторінка 3

Сторінка Інтернет для населення дає можливість протягом декіль­кох секунд одержати інформацію, в якій аптеці і за якими цінами можна придбати необхідні препарати, що призначені лікарем; дані про препа­рати, які відпускаються з аптек без рецептів лікарів; умови та застере­ження щодо зберігання ліків в домашніх умовах; відомості про дислокацію аптек, режим їх роботи, номера телефонів.

Вирішення комплексу завдань для кожної із зазначених категорій споживачів інформації про лікарські засоби дозволить забезпечити їх ефективне та раціональне використання при здійсненні органами охоро­ни здоров'я профілактичних заходів та лікувального процесу;

Проведені дослідження підтверджують також доцільність створення в рамках Інтернет комп'ютерної довідково-інформаційної системи профі­лактики і корекції побічних реакцій та ускладнень при призначенні ме­дикаментозної терапії. Створення такої системи дасть можливість прак­тикуючим лікарям кваліфіковано і професійно використовувати препарати в лікувальному процесі.

Висновки

1. Висвітлено переваги користування системою Інтернет для роз­повсюдження та отримання інформації про лікарські засоби.

2. Сформульовано зміст інформації, яку доцільно розміщати на сто­рінках системи Інтернет для наступних категорій споживачів: практику­ючих лікарів, оптових фармацевтичних фірм і аптек та для населення.

Сторінки: 1 2 3 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.