Medcolifes
Медичний
СайтПереферична нервова система

Сторінка 2

слуховий хід у канал лицевого нерва, виходить з нього крізь шило-сосковий отвір і потрапляє в товщу привушної залози. Тут нерв утворює привушне сплетення, після виходу з товщі залози розпа­дається на ряд гілок, які іннервують усі мімічні м'язи, підшкірний м'яз шиї, а також вушні м'язи, потиличне черевце потилично-лобо­вого м'яза, шилопід'язиковий м'яз та заднє черевце двочеревцевого м'яза.

Парасимпатичні та чуттєві волокна лицевого нерва виділяють в особливий нерв — проміжний (nervus intermedius) Цей нерв ви­ходить з мозку між лицевим та переддверно-завитковим (восьмим) нервами і у внутрішньому слуховому ході входить до складу лице­вого нерва. Найбільшою і кінцевою гілкою проміжного нерва є ба­рабанна струна. Вона містить у собі смакові волокна — до язика та парасимпатичні волокна — до слинних залоз (піднижньощелепної І під'язикової). Барабанна струна приєднується до язикового нерва і йде в його складі.

Переддверно-завитковий нерв (nervus vestibulocochleans) за функцією — чутливий, це нерв слуху та рівноваги. Розрізняють дві частини нерва: переддверну та завиткову.

Переддверна частина (pars vestibularis) утворена відростками бі­полярних клітин, які в сукупності утворюють переддверний вузол, що розміщується у внутрішньому слуховому ході. Периферичні волокна біполярних клітин підходять до рецепторних клітин мі­шечка та маточки

Завиткова частина (pars cochlearis) починається волокнами від рецепторного апарату слуху — спірального вузла.

З'єднавшись, переддверна та завиткова гілки утворюють переддверно-завитковий нерв, який входить у порожнину черепа крізь внутрішній слуховий отвір і проникає в речовину мозку між мо­стом та довгастим мозком.

Язикоглотковий нерв (nervus glossopharyngeus) за функцією — мішаний. З порожнини черепа виходить крізь яремний отвір. Чут­ливі гілки нерва іннервують слизову оболонку задньої третини язи­ка, глотки, середнього вуха та клітин соскоподібного відростка. Ру­хові волокна нерва іннервують м'язи глотки, а парасимпатичні во­локна нерва — привушну слинну залозу.

Блукаючий нерв (nervus vagus) за функцією — мішаний. У своє­му складі має рухові, чутливі та парасимпатичні волокна. Найдов­ший з черепних нервів. Виходить 10—15 корінцями з товщі довгас­того мозку позаду оливи. З порожнини черепа нерв виходить крізь яремний отвір разом з язикоглотковим та додатковим нервами. На шиї блукаючий нерв входить до складу судинно-нервового пучка, а далі йде в грудну порожнину, розміщуючись на стравоході, і ра­зом з ним переходить через стравохідний розтвір діафрагми в черев­ну порожнину.

Рухові волокна блукаючого нерва іннервують м'язи м'якого під­небіння (за винятком м'яза — натягача піднебінної завіски), глот­ки, стравоходу, серця, гортані, трахеї, бронхів, легень, шлунка, тонкої кишки та селезінки.

Чутливі волокна блукаючого нерва йдуть до глотки, стравоходу, гортані, трахеї, легень та серця, а парасимпатичні волокна — до залоз бронхіального дерева та травного апарату (від глотки до тов­стої кишки), а також до печінки та підшлункової залози.

Додатковий нерв (nervus accessorius) за функцією — руховий. Утворений двома корінцями: черепним та спинномозковим. Черепні корінці виходять з речовини довгастого мозку позаду оливи. Спинно­мозкові корінці виходять з речовини спинного мозку на рівні V— VI верхніх шийних сегментів, між черевними та спинними корінця­ми спинного мозку. Об'єднавшись в один стовбур, вони проходять у порожнину черепа крізь великий отвір потиличної кістки і при­єднуються до черепних корінців, утворюючи стовбур додаткового нерва.

Порожнину черепа додатковий нерв покидає крізь яремний от­вір, далі переходить на шию, де й іннервує грудинно-ключично-сосковий та трапецієподібний м'язи.

Під'язиковий нерв (nervus hypoglossus) за функцією — рухо­вий. Виходить кількома корінцями з речовини довгастого мозку, між оливою та пірамідою. Порожнину черепа залишає крізь ярем­ний отвір. Іннервує всі м'язи язика та м'язи, які з'єднують язик із скелетом.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.