Medcolifes
Медичний
СайтПереферична нервова система

Сторінка 4

Присередній та бічний грудні нерви (nervi pectorales medialis et lateralis) іннервують великий та малий грудні м'язи.

Присередній шкірний нерв плеча (nervus cutaneus brachii media­lis) найтонший з нервів цієї групи. Іннервує шкіру присередньої поверхні плеча.

Присередній шкірний нерв передпліччя (nervus cutaneus antebra-chii medialis) супроводить плечову артерію у верхній третині пле­ча. На середині плеча проходить (разом з головною веною) крізь отвір фасції плеча і, розміщуючись у підшкірній жировій тканині йде донизу. Іннервує шкіру передньої та присередньої поверхонь передпліччя.

Серединний нерв (nervus medianus) за функцією—мішаний. Утворюється двома корінцями: присереднімта бічним. Обидва корін­ці, з'єднуючись, охоплюють пахвову артерію. На плечі нерв гілок не

дає і йде у складі судинно-нервового пучка, розміщуючись у при-середній борозні двоголового м'яза. Пройшовши крізь товщу круг­лого м'яза-привертача, нерв лягає посередині передпліччя, під по­верхневим м'язом — згиначем пальців. У нижній третині передньої поверхні передпліччя нерв лягає в середину борозну. На передпліч­чі від нерва відходить багато гілок до м'язів передньої групи перед­пліччя, за винятком ліктьового м'яза — згинача зап'ястка та ча­стини глибокого м'яза — згинача пальців.

На долоню кисті серединний нерв проходить разом із сухожилка­ми м'язів, під удержувачем згиначів, і тут розгалужується на три гілки, які іннервують шкіру І, II, III та бічну поверхню IV пальця і відповідну їм ділянку шкіри долоні кисті, а також м'язи підви­щення великого пальця та два бічні червоподібні м'язи.

Променевий нерв (nervus radialis) за функцією — мішаний (рис. 160). Лежить позаду судинно-нервового пучка плеча, біля при-середньої поверхні плечової кістки, далі спіральне огинає цю кіст­ку і розміщується у супроводі глибокої артерії плеча в каналі, утвореному плечовою кісткою та триголовим м'язом плеча. По всій довжині від нерва відходять гілки до шкіри плеча та передпліччя, а також до плечового суглоба та триголового м'яза плеча. Далі нерв переходить у бічну передню ліктьову борозну, віддає гілки до пле-чопроменевого м'яза та до капсули ліктьового суглоба і тут поділя­ється на дві гілки: поверхневу та глибоку. Поверхнева гілка вступає у променеву борозну передпліччя і, супроводячи променеву арте­рію, йде майже вздовж усієї борозни. У нижній частині передпліч­чя поверхнева гілка проходить під сухожилком плечопроменевого м'яза на тил кисті, де й іннервує шкіру бічної поверхні кисті та шкі­ру І, II і бічної поверхні III пальців, за винятком кінців пальців, де шкіру іннервують гілки серединного нерва. Глибока гілка про­меневого нерва проходить товщу м'яза-відвертача, іннервує його і, розміщуючись між поверхневим та глибоким шарами м'язів зад­ньої ділянки передпліччя, іннервує всю задню групу м'язів перед­пліччя, а також віддає гілки до суглобів (променево-зап'ясткового, міжзап'ястково-п'ясткових).

Пахвовий нерв (nervus axillaris) за функцією — мішаний, корот­кий, товстий. Утворившись, проходить крізь чотирикутний отвір, огинає хірургічну шийку плечової кістки і входить у внутрішню поверхню дельтоподібного м'яза. Іннервує цей м'яз, а також пле­човий суглоб та шкіру передньобічної ділянки плеча.

Грудні нерви (nervi thoracici). Черевні гілки II—XI грудних нервів не утворюють сплетень, а кожна з них, ідучи латеральне та наперед, має назву міжреберного нерва (nervus intercostalis; рис. 161). Кожен з міжреберних нервів лежить разом з одноймен­ними судинами у відповідному міжреберному проміжку, між зов­нішнім та внутрішнім міжреберними м'язами. Сім пар верхніх між­реберних нервів своїми кінцями досягають грудини, а нижні про­ходять у товщі шарів передньобічної стінки живота.

Міжреберні нерви іннервують шкіру грудей та живота, міжре­берні м'язи та м'язи передньобічної стінки живота, а також пристін­кову плевру та пристінкову очеревину.

Попереково-крижове сплетення (plexus lumbosacralis; рис. 162). Черевні гілки поперекових, крижових та куприкових нервів тісно зв'язані між собою і, з'єднуючись, утворюють попереково-крижове сплетення. У свою чергу, це сплетення поділяється на поперекове та крижове сплетення.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.