Medcolifes
Медичний
СайтПереферична нервова система

Сторінка 3

Спинномозкові нерви (nervi spinales) утворюються за рахунок посегментного злиття рухового черевного корінця та чутливого спин­ного корінця спинного мозку. Таким чином утворюється мішаний короткий спинномозковий нерв.

Спинномозкових нервів є 31 пара: 8 шийних (nervi cervicales), 12 грудних (nervi thoracici), 5 поперекових (nervi lumbales), 5 крижових (nervi sacrales) та 1 куприковий (nervus coccygeus). Кожен із спинномозкових нервів, вийшовши з міжхребцевого отвору, роз­галужується на дві мішані гілки: спинну, більш тонку, та черевну значно товстішу. Спинні гілки іннервують шкіру потилиці, спини та частково сідничної ділянки, а також власні м'язи потилиці та спини. Черевні гілки, об'єднуючись, утворюють сплетення. Розрізняють такі сплетення: шийне, плечове, поперекове та крижове. Черевні гілки II—XI грудних нервів сплетень не утворюють, а йдуть си­метрично в міжреберних проміжках.

Шийне сплетення (plexuscervicalis) утворене черевними гілками чотирьох верхніх шийних нервів (рис. 158). Утворившись, лежить

На Глибоких М'язах шиї, іннервує їх, а також віддає шкірні нерви та мішаний діафрагмальний нерв. Шкірні нерви шийного сплетення виходять з-під заднього краю грудинно-ключично-соскового м'яза, приблизно посередині його, і розходяться у різні боки.

Малий потиличний нерв (nervus occipitalis minor) іннервує шкі­ру задньобічної поверхні шиї та голови.

Великий вушний нерв (nervus auricularis magnus) розгалужуєть­ся у шкірі ділянки привушної залози, вушної раковини та найближ­чих до неї ділянок лиця і вискової ділянки.

Поперечний нерв шиї (nervus transversus colli) іннервує шкіру передньої поверхні шиї.

Надключичні нерви (nervi supraclaviculares) представлені трьома гілками, які йдуть донизу та іннервують шкіру в ділянці надклю­чичної та підключичної ямок, дельтоподібної ділянки та верхньо-зовнішньої частини лопаткової ділянки.

Діафрагмальний нерв (nervus phrenicus) за функцією — мішаний, це найважливіший нерв шийного сплетення. Утворившись, іде до­низу на передній поверхні переднього драбинчастого м'яза. Прохо­дить крізь верхній отвір грудної клітки, розміщуючись між підклю­чичною веною та підключичною артерією. У грудній порожнині Діафрагмальний нерв лежить між середостінною плеврою та середо­стінням, спереду кореня легень. Досягнувши діафрагми, нерв розга­лужується в ній. Чутливі гілки діафрагмального нерва проводять імпульси від діафрагми, середостінної плеври та осердя, а рухові волокна іннервують м'язові частини діафрагми.

Плечове сплетення (plexus brachialis) утворене черевними гіл­ками чотирьох нижніх шийних нервів та більшою частиною черевної гілки І грудного нерва (рис. 159). Топографічне розрізняють дві частини сплетення: надключичну та підключичну.

Надключична частина (pars supraclavicularis) розміщується в надключичній ямці у вигляді трьох стовбурів (верхнього, середньо­го та нижнього). Від цієї частини сплетення відходять відносно ко­роткі нерви до ділянки грудей та плечового пояса.

Спинний нерв лопатки (nervus dorsalis scapulae) іннервує ром­боподібний м'яз та м'яз — підіймач лопатки.

Довгий грудний нерв (nervus thoracicus longus) іннервує передній зубчастий м'яз.

Підключичний нерв (nervus subclavius) йде до однойменного м'яза.

Надлопатковий нерв (nervus suprascapularis) іннервує надоєний та підосний м'язи.

Крім того, від надключичної частини плечового сплетення від­ходять гілки до підлопаткового м'яза та найширшого м'яза спини.

Підключична частина (pars infraclavicularis) розміщена у пах­вовій ямці. У цій частині розрізняють три пучки: бічний, присередній та задній, які оточують пахвову артерію з трьох боків. Від кож­ного з цих пучків відходять довгі нерви верхньої кінцівки. Так, від присереднього пучка відходять присередній шкірний нерв перед­пліччя, ліктьовий нерв та присередній корінець серединного нерва; від бічного — м'язово-шкірний нерв та бічний корінець середин­ного нерва, від заднього пучка — пахвовий та променевий нерви.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.