Medcolifes
Медичний
СайтПоказники обміну біометалів заліза, міді, кобальту та цинку в організмі за умов травматичного пошкодження шкіри

Сторінка 3

Таким чином, отримані результати досліджень балансу заліза, міді, кобальту і цинку, а також їх вмісту в зоні активних процесів репарації, дають нам можливість констатувати наявність суттєвого перерозподілу вказаних мікроелементів, як на рівні цілісного організму, так і в шкірі, що є наслідком її травматичного ушкодження. Факт зростання ретенції цинку в організмі на всіх етапах експерименту (5-й та 10-й дні), а також збільшення його концентрації в ушкодженій ділянці шкіри узгоджується з даними літератури, які свідчать про те, що цьому мікроелементові притаманні мітогенний ефект [10], стимулюючий вплив на процеси синтезу білка [8], репарації і загоєння ран [9].

Таблиця 2. Динаміка вмісту заліза, міді, кобальту і цинку в шкірі при її травматичному ушкодженні (мг/кг сирої речовини)

Біоелемент  

Статист.

показник

Норма

Терміни досліджень (дні)

5-й

Період остаточного

загоєння рани

(9-11 дні)

ЗАЛІЗО  

М

+m

n

P

32.30

2.66

10

12.41

0.72

10

< 0.001

16.56

0.38

10

< 0.001

МІДЬ  

М

+m

n

P

3.29

0.19

10

2.37

0.21

10

< 0.001

3.32

0.16

10

> 0.5

КОБАЛЬТ  

М

+m

n

P

56.9*

4.5*

10

31.9*

3.6*

10

< 0.001

43.4*

1.2*

10

< 0.02

ЦИНК  

М

+m

n

P

9.52

0.59

10

22.90

2.27

10

< 0.001

20.93

1.21

10

< 0.001

Примітка: * - мкг/кг сирої речовини

Встановлено, що травма шкіри стає потужним чинником мобілізації захисних сил організму. Так, вже в ранні терміни після її пошкодження (3-й, 5-й дні), в периферійній крові виразно зростає абсолютна чисельність лімфоцитів та суттєво активізується їх здатність до спонтанного розеткоутворення, що є незаперечним свідченням активації в цілому роботи системи неспецифічної реактивності організму. В період остаточного загоєння рани (9-11 дні експерименту) вектор динаміки вказаних досліджуваних показників змінює свій напрямок в бік нормалізації (табл. 3). Виходячи зі сказаного, небезпідставно можна припустити, що в організмі, де імунна система функціонує на належному фізіологічному рівні, репаративні процеси перебігатимуть з більшими темпами, а період реабілітації, відповідно, займатиме в цілому менше часу. Беручи до уваги літературні дані про активуючий вплив цинку на роботу різних ланок імунітету [6, 9], досить чітко викристалізовується картина реального функціонування в організмі своєрідного фізіологічно-активного ланцюга: цинк – імунітет – репарація.

Виявлено, що в ранні терміни (3, 5 дні) після травматичного пошкодження шкіри активізуються метаболічні процеси в організмі, на що вказує виразне зростання інтенсивності основного обміну: на 3-й день від початку експерименту абсолютні значення показника основного обміну збільшуються в середньому на 13 % , а на 5-й день - на 21 % . Цей факт очевидно пов’язаний з поступовим формуванням та перебігом активних репаративних процесів в зоні ушкодження. В період остаточного загоєння рани (9-11 дні) вектор змін показника основного обміну змінює свій напрямок на протилежний і практично досягає вихідних значень (табл. 3).

Сторінки: 1 2 3 4 5 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.