Medcolifes
Медичний
СайтПоказники обміну біометалів заліза, міді, кобальту та цинку в організмі за умов травматичного пошкодження шкіри

Сторінка 4

Порівняльний аналіз отриманих результатів дає можливість констатувати наявність достатньо високого ступеня зв’язку між окремими досліджуваними показниками (табл. 4). Передусім привертає до себе увагу абсолютний показник коефіцієнта кореляції ( +0.97 ), який отриманий при співставленні динаміки змін балансу цинку в організмі та кількості Е-РУК в крові: знак “+” вказує на наявність прямої залежності між ними, а числовий показник 0.97 - на дуже високий рівень вірогідності взаємозв’язку між активацією імунної системи та зростанням ретенції цинку в організмі за умов травматичного пошкодження шкіри.

Таблиця 3. Вплив травматичного ушкодження шкіри на динаміку кількості лімфоцитів, Е-РУК та інтенсивність основного обміну

Досліджуваний

показник

Статист.

показник

Норма

Терміни досліджень (дні)

3-й

5-й

10-й

Лімфоцити

(Гіга/літр)  

М

+m

n

P

5.923

0.641

10  

10.727

0.445

10

< 0.001

9.577

0.620

10

< 0.001

6.552

0.574

10

> 0.2

Е-РУК

(Гіга/літр)  

M

+ m

n

P

1.670

0.203

10

3.325

0.295

10

< 0.001

3.726

0.246

10

< 0.001

2.948

0.294

10

< 0.01

Основний

Обмін

(см2/хв/кг)  

M

+m

n

P

19.62

0.79

10

22.25

0.58

10

< 0.02

23.74

0.36

10

< 0.001

20.25

0.34

10

> 0.2

Таблиця 4. Характер взаємозв’язку між окремими досліджуваними показниками

п/п

Порівнювані показники

Коефіцієнт

кореляції

( r )

1

Лімфоцити - Е-РУК

+ 0.80

2

Лімфоцити - Основний обмін

+ 0.86

3

Е-РУК - Основний обмін

+ 0.88

4

ЦИНК

Баланс - Основний обмін

+ 0.71

Баланс - Лімфоцити

+ 0.72

Баланс - Е-РУК

+ 0.97

5

ЗАЛІЗО

Баланс - Вміст в шкірі

+ 0.96

6

МІДЬ

Баланс - Вміст в шкірі

+ 0.94

7

КОБАЛЬТ

Баланс - Вміст в шкірі

+ 0.98

8

ЦИНК

Баланс - Вміст в шкірі

+ 1.00

Сторінки: 1 2 3 4 5 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.