Medcolifes
Медичний
СайтОсновні тенденції змін стану здоров’я дітей міста Івано-Франківська

Сторінка 3

У структурі загальної захворюваності дітей м. Івано-Франківська, перше місце утримують хвороби органів дихання (табл.2). Зростання питомої ваги захворювань ендокринної системи призвело до того, що вони посіли друге місце (проти п’ятого у 2001 р.) Хвороби ока посідають третє місце протягом досліджуваного періоду, однак їх питома вага зростає за рахунок збільшення захворювань кон’юктиви і міопії. Хвороби органів травлення утримують четверте місце. На п’ятому місці знаходяться хвороби крові та кровотворних органів, збільшення питомої ваги яких у загальній структурі захворюваності відбувалося за рахунок приросту частки залізодефіцитних анемій. На шостому місці знаходяться хвороби кістково-м’язової системи, на сьоме перемістилися хвороби сечостатевої системи. Інфекційні та паразитарні захворювання утримують восьме місце, на дев’ятому знаходяться хвороби системи кровообігу, вроджені вади - на десятому. Слід зазначити, що протягом аналізованого періоду часу відмічається тенденція до збільшення питомої ваги вроджених вад у структурі загальної захворюваності. Хвороби вуха займають одинадцяте місце, травми та отруєння - дванадцяте. На тринадцятому місці знаходяться хвороби нервової системи, однак їх питома вага збільшилася вдвічі в структурі загальної захворюваності. Новоутвори посідають чотирнадцяте місце, а хвороби шкіри і підшкірної клітковини – п’ятнадцяте, на шістнадцятому знаходяться окремі стани перинатального періоду.

Таблиця 3. Структура загальної захворюваності в дитячих дошкільних установах, %

Назви класів хвороб

1999

2000

2001

2003

2004

Інфекційні та паразитарні

6,2

7,3

5,0

7,0

4,2  

Новоутворення

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

Хв. ендокрин. с-ми

0,02

0,1

0,2

1,3

0,6  

Хвороби крові і кровотворних органів

2,8

2,1

2,7

4,3

4,0

Хвороби нервової системи

0,2

0,3

0,4

0,04

0,2

Хв. ока

3,3

2,4

2,6

5,0

4,4

Хв. вуха

2,9

3,6

4,1

4,1

3,7

Хв. системи кровообігу

0,3

0,4  

0,2

0,05

0,3  

Хв. органів дихання

73,9  

72,2  

76,2  

75,3

77,0

Хв.органів травлення

4,1

4,2

2,9

3,3  

2,7

Хв.сечостатевої системи

1,0

1,3

1,3

0,6  

6,3

Хв. шкіри і підшкірної клітковини

0,6

0,9

0,5

0,3  

0,2

Хв. кістково-м’язової системи

1,2

1,2

0,9  

2,1

2,9

Вроджені вади

1,4

1,2

1,0

1,4

1,4

Неточно визначені стани

0,2

0,3

0,2

0,2

0,3

Травми та отруєння

1,6  

1,3

1,5

0,8

0,8

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.