Medcolifes
Медичний
СайтОсновні тенденції змін стану здоров’я дітей міста Івано-Франківська

Сторінка 4

У структурі загальної захворюваності у дитячих дошкільних установах (табл.3) перше місце також посідають хвороби органів дихання. На друге місце (з десятого) за період 1999-2004 роки перемістилися хвороби сечостатевої системи. На третьому розміщуються хвороби ока, на четвертому – інфекційні та паразитарні. На п’ятому місці хвороби крові та кровотворних органів, на шостому - хвороби вуха, на сьомому хвороби кістково-м’язової системи. Восьме місце займають хвороби органів травлення, дев’яте – вроджені вади, десяте – травми та отруєння. На одинадцятому місці знаходяться хвороби ендокринної системи, на дванадцятому - симптоми і неточно визначені стани, таку ж питому вагу мають хвороби системи кровообігу. На тринадцятому знаходяться хвороби нервової системи, таку ж питому вагу мають хвороби шкіри і підшкірної клітковини, на чотирнадцятому – новоутворення. Простежується тенденція до зростання частки захворювань кістково-м’язової системи, крові і кровотворних органів, поряд з цим привертає увагу значний приріст питомої ваги захворювань сечостатевої та ендокринної системи в структурі загальної захворюваності дитячих дошкільних установ.

У структурі диспансерної групи дітей дитячих дошкільних закладів перше місце протягом аналізованого періоду займають хвороби крові і кровотворних органів, на другому знаходяться хвороби органів дихання, на третьому –хвороби ока (табл.4).

При аналізі структури диспансерної групи дітей дитячих дошкільних закладів привертає увагу істотний приріст за період 1999-2004 р. захворювань ендокринної та кістково-м’язової систем. Також дещо зріс абсолютний показник інфекційної та паразитарної захворюваності.

Чільне місце в структурі диспансерної групи школярів (табл.5) посідають хвороби ока, на другому знаходяться хвороби ендокринної системи, на третьому – хвороби органів травлення, хвороби органів дихання - на четвертому. Слід зазначити, що питома вага захворювань ендокринної системи у школярів більш ніж в 4 рази переважає над дошкільнятами. Також значно збільшується частка хвороб нервової системи, кровообігу та сечостатевої системи. Простежується тенденція до збільшення питомої ваги захворювань кістково-м’язової системи та травм і отруєнь.

Таблиця 4. Структура диспансерної групи дітей дитячих дошкільних закладів

Назва класів хвороб

1999

2000

2001

2003

2004

1

2

3

4

5

6

Інфекційні та паразитарні

0,9

0,6

0,7

1,39

1,2

Новоутворення

0,8

0,8

1,1

0,9

0,5

Хв. ендокрин. с-ми

0,1

1,1

1,8

6,1

3,8

Хвороби крові і кровотворних органів

21,1

21,7

22,1

20,4

21,7

Хвороби нервової системи

1,0

1,2

1,0

0,3

0,5

Хв. ока

16,0

14,3

14,8

18,4

16,0

Хв. вуха

0,9

1,0

1,0

1,0

0,5

Хв. системи кровообігу

1,5

2,8

2,4

0,3

0,6

Хв. органів дихання

14,5

15,4

18,1

19,9

18,9

1

2

3

4

5

6

Хв.органів травлення

18,1

18,3

16,3

11,9

15,3

Хв.сечостатевої системи

5,0

6,0

7,3

2,8

2,8

Хв. кістково-м’язової системи

4,7

3,7

2,0

7,2

8,0

Вроджені вади

11,8

10,6

9,2

8,4

9,4

Симптоми і неточно визначені стани

1,4

1,0

0,9

0,2

0,07

Травми та отруєння

1,9

1,4

1,1

0,8

0,6

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.