Medcolifes
Медичний
СайтПосадові інструкції сестринського персоналу психіатричних та психоневрологічних лікарень

Сторінка 2

12. Чергова медсестра стежить, щоб усi хворi були вмитi, нiгтi пiдрiзанi, щоб неохайнi своєчасно приводили себе в порядок, а при виходi на прогулянку одягнулися вiдповiдно до погоди.

13. Чергова медсестра слiдкує, щоб хворi отримували вiдповiдну дiєту, керуючи роздачею їжi хворим, припиняючи всi помiченi зловживання, сама годує ослаблених i тих хворих, якi вiдмовляються вiд їжi. Годування через зонд здiйснює в присутностi лiкаря.

14. При організації післяобіднього чи нічного відпочинку (сну) медсестра стежить, щоб хворi лягали у свої лiжка, а також за тим, щоб бiлизна була чиста i щоб хворi були тепло вкритi.

15. За розпорядженням лiкаря медсестра направляє хворих у супроводi санiтарки на прогулянку, в кiно, лiкувальнi кабiнети, лабораторiї, а також на побачення з родичами.

16. Чергова медсестра стежить, щоб у вiддiленнi не було предметiв, якими хворi можуть завдати собi або людям, які їх оточують, травми.

17. Спостерігаючи за загальним порядком i чистотою у вiддiленнi, медсестра вказує санiтарам на тi чи iншi виявленi недолiки.

18. Медсестра слідкує, щоб санітари правильно здавали і приймали чергування, розподiляє по постах. Вона повинна придiляти особливу увагу хворим, які потребують особливого нагляду, пояснюючи санiтарам, кожному iндивiдуально, особливостi стану та поведiнки цих хворих і нагляду за ними.

19. Керуючи роботою молодшого персоналу змiни, чергова медсестра стежить за виконанням ним вiдповiдних iнструкцiй, виправляючи відразу допущенi помилки, особливо при грубому, рiзкому ставленні до хворих, злiсному невиконанні розпоряджень медсестри, спанні на чергуваннi, самовiльного виході з вiддiлення тощо, обов’язково записує про це в журнал i подає рапорт завiдувачу вiддiлення.

20. Усi зауваження та вказiвки щодо неправильної поведiнки та недолiків у роботi медсестра повинна робити молодшому персоналу при вiдсутності хворих.

21. Коли медсестра помiтила грубе ставлення обслуговуючого персоналу до хворих, вона повинна усунути винного вiд роботи, направивши до завiдувача вiддiлення або до чергового лiкаря.

22. За час чергування медсестра повинна проявляти витримку i дисциплiнованiсть. Усi розпорядження лiкарiв i старшої медсестри вона зобов’язана виконувати точно й акуратно.

23. Чергова медсестра повинна знати прiзвища, імена, по батькові своїх хворих, особливостi їх стану та призначені кожному хворому режим i лiкування.

24. Чергова медсестра сприяє втягуванню хворих у трудові процеси, турбується про культурно органiзований вiдпочинок для них.

25. Чергова медсестра стежить, щоб пiд час її чергування у вiддiленi знаходився тiльки персонал, зайнятий на чергуваннi. Категорично заборонено персоналу, вiльному вiд чергування, приходити у вiддiлення.

26. Чергова медсестра один раз на тиждень зважує хворих i двiчi на день мiряє температуру тiла тим, кого госпіталізували протягом 3-х днiв, іншим пацієнтам – за призначенням лiкаря.

28. Чергова медсестра дозволяє йти на прогулянку тим хворим, вiдносно яких є вiдповiдне розпорядження лiкаря.

29. Чергова медсестра контролює, щоб санiтарки спостерігали на прогулянцi за хворими.

30. Чергова медсестра роздає хворим призначенi лiки, забезпечує їх приймання в її присутностi, причому не повинна говорити хворим нi назв, нi складу лiкiв.

31. Чергова медсестра стежить за тим, щоб вiдвiдувачi нiчого не передавали хворим без вiдома лiкаря. Про виявлення у хворого заборонених предметiв вона повинна негайно повiдомити лiкаря.

Старша медсестра приймального вiддiлення.

Старша медсестра зобов’язана: 1. Складати графiки роботи середнього i молодшого медперсоналу вiддiлення i давати його на затвердження завiдувачу вiддiлення.

2. Забезпечувати замiну медичних сестер i санiтарок, якi не вийшли на роботу.

3. Проводити iнструктаж із медичними санітарами, якi вперше прийшли на роботу, щодо їх посадових обов’язків.

4. Систематично забезпечувати вiддiлення медикаментами, предметами догляду за хворими, медичним iнструментарiєм, дезінфiкуючими розчинами, стерильними пробірками для кровi.

Сторінки: 1 2 3 4 5 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.