Medcolifes
Медичний
СайтПосадові інструкції сестринського персоналу психіатричних та психоневрологічних лікарень

Сторінка 5

19.00-20.50 – описування хворих, здавання чергування.

Графiк роботи чергової медсестри вночі.

19.50-20.00 – приймання чергування у вiддiленнi.

20.00-20.30 – знайомство з госпіталізованими хворими.

20.30-21.00 – бесіди з хворими, роздавання кефiру.

21.00-22.00–роздаваннямедикаментiвнанiч,iн’єкцiї,гiрчичники,банкийiншіпроцедури.

22.00-24.00 – розфасування медикаментiв на наступний день.

24.00-1.00 – прибирання медикаментозної шафи i ящикiв із медикаментами.

1.00-2.00 – робота з документацiєю.

2.00-3.00 – приклеювання аналiзiв до iсторiї хвороби пацієнта.

3.00-5.00 – нагляд за хворими.

5.00-6.00 – описування хворих у журналi нагляду.

6.00-7.00 – ін’єкцiї антибіотиків, сульфаніламідів та iнших препаратiв.

7.00-7.10 – ін’єкцiї iнсулiну.

7.10-7.30 – ранкова гiмнастика.

7.30-8.00 – роздавання медикаментiв.

8.00-8.30 – ін’єкцiї нейролептикiв.

8.30-9.00 – вимiрювання тиску, снiданок, здавання змiни.

Вiдповiдальна чергова медсестра розподiляє молодший медперсонал по постах.

Приблизний перелiк обов’язкiв молодшого медпрацiвника на постах Санiтарний пост 1.

1. Бере участь у лiкарняному обходi хворих, якi перебувають у палатi посиленого режиму.

2. Стежить за хворими посиленого спостереження, суїцидальними, експертними хворими, хворими із судомними нападами й iнформує про їх поведiнку чергову медсестру.

3. Стежить за чистотою i зовнiшнiм виглядом хворих палати постійного спостереження.

4. Перевiряє стан лiжка, одягу хворих на наявність небезпечних предметiв.

5. Допомагає медсестрi при виведеннi хворих з iнсулiнового шоку, годує їх.

6. Стежить за вживання їжi хворими палати постійного спостереження.

7. Вiдповiдає за те, щоб пiдсобнi примiщення на посту 1 були закриті на ключ, який повинен знаходитись у неї.

8. З поста 1 санiтарка не має права вiдлучатися.

Санiтарний пост 2.

1. Приймання поста (перевiрка санiтарного стану палат, кiмнати побачень, коридору, службових примiщень, приймання i передача ключiв вiд вхiдних дверей, ванни, санітарної кiмнати).

2. Добре знати хворих, якi мають вiльний вихiд із вiддiлень і якi знаходяться на посиленому режимі.

3. Вiдповiдає за вхiднi дверi (вiдкриває i закриває).

4. Стежить за поведiнкою хворих у коридорi й кiмнатi побачень i про неправильну поведiнку iнформує чергову медсестру.

5. Приймає передачi вiд родичiв хворих i перевiряє їх на наявність недозволених у психiатричному вiддiленнi речей.

6. Контролює поведiнку хворих на побаченнi з родичами.

7. Вiдповiдає за чистоту в кiмнатi побачень, коридорi, ненаглядових палатах.

Санiтарний пост 3.

1. Вiдповiдає за пiдготовку посуду для аналiзiв.

2. Забiр i вiдправлення аналiзiв у лабораторiю.

3. Здавання i приймання бiлизни сестрi-господинi.

4. Приймання i виписування хворих.

5. У баннi днi допомагає банщицi.

6. Бере участь у проведеннi консультацiй хворим.

7. Вiдповiдає за те, щоб пiдсобні примiщення на посту 3 були закриті на ключ, який зберігає в себе.

Сторінки: 1 2 3 4 5 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.