Medcolifes
Медичний
СайтЗагальна психопатологія

Сторінка 14

Загальна гiпербулiя входить до складу манiакального синдрому (манiакальнафаза манiакально-депресивного психозу, гiпоманiакальна фаза циклотимiї, тяжкатуберкульозна iнтоксикацiя), може розвиватись пiсля приймання наркотикiв стимулювальної дiї, виникає при алкогольному сп’янiннi (манiакальний варiант), характерна для поведiнки пацієнтів з гіпертимними розладами особистості.

При одностороннiй гiпербулiї активнiсть хворого спрямована на задоволення лише однiєї постiйної для нього потреби. Наприклад, при паранояльнiйпсихопатiї хворий постiйно надмiрно витрачає сили й енергiю на боротьбу з нереальними “ворогами”. Одностороння гiпербулiя нерiдко проявляється на фонi загальної гiпобулiї. Наприклад, пацієнта з наркотичною залежністю цiкавлять лишенаркотики. Вiн втрачає iнтерес до навчання, трудової дiяльностi, спорту, книг, близькихта родичiв, не працює. Разом із тим, він проявляє надмiрну активнiсть, дотепнiсть,хитрiсть, цинiзм, жорстокiсть i пiдлiсть, щоб добути чергову порцiю наркотика.

Гiпобулiя (зниження вольової активностi) – це слабкiсть спонукань, млявiсть,бездiяльнiсть, позбавлена виразностi мова, зниження моторної активностi, обмеження спiлкування.

Виникає при виражених астенiчному та адинамiчному варiантах депресивного синдрому, а також при органiчному ураженнi головного мозку. Прогресуючагiпобулiя часто є одним з основних симптомiв шизофренiчного дефекту.

Парабулiя – це спотворення рухової дiяльностi. Основними її видами єамбiвалентнiсть, негативiзм i кататонiчний синдром.

Амбiвалентнiсть – це такий вид спотворення вольової сфери, коли у хворого одночасно мають мiсце два протилежнi спонукання.

Цей симптом характерний для шизофренiї. Наприклад, хворий одночасно хочеi не хоче вживати їжу: набравши їжу в ложку, вiн підносить її до рота, але розкривширот, вiдчуває небажання їсти i несе повну ложку до тарiлки, але поки донесе ложкудо миски, у нього знову з’являється бажання прийняти їжу, вiн повертає ложку дорота i так дiє постiйно.

Негативiзм буває активним i пасивним. Активний негативiзм – це безглузда протидiя або виконання наказу чи прохання навпаки. Пасивний негативiзм – ценевмотивована вiдмова хворого виконувати будь-яку дiю, нереагування на проханнящось зробити. Цi симптоми характерні для шизофренiї.

Кататонiчний синдром проявляється кататонічним збудженням і кататонiчним ступором.

У клiнiчнiй практицi кататонiчний ступор з’являється частiше, ніж збудження.

Останнє проявляється руховим розгальмуванням із тенденцiєю до окремихнецiлеспрямованих, нерідко роз’єднаних, рухiв з явищами негативiзму i повторенням як у рухах, так i в мові. Кататонiчне збудження вiдрiзняється вiд манiакальноготим, що воно не цiлеспрямоване, хворий виконує не якiсь дiї, а лише окремi роз’єднанi,часто стереотипнi, рухи, а хворий із манiакальним збудженням виконує осмисленiдiї, хоча здебільшого до кiнця їх не доводить, бо переключається на iншу дiяльнiсть.

Пiдвидом кататонiчного збудження є гебефренне. Останнє проявляєтьсябеззмiстовним, абсурдним збудженням із клоунiзмом, дурощами, абсурдними позами, стрибками, кривляннями i гримасами та окремими вигуками. Цей вид збудженняє основним симптомом гебефренної форми шизофренiї. Кататонiчне збудження, якправило, триває недовго i найчастiше згодом переходить у кататонiчний ступор.

Ступор – це м’язове зацiпенiння. Він буває кататонiчним, депресивним, психогенним (реактивним) i апатичним.

Кататонiчний ступор, як правило, починає розвиватися з мутизму.

Повний мутизм – це вiдсутнiсть мовного спiлкування хворого з людьми,які його оточують, при вiдсутностiорганiчного ураження мовного апарату. Iнколи трапляється неповниймутизм (симптом Павлова), колихворий (здебільшого вiдразу пiсляпробудження вiд нiчного сну) можедавати елементарнi вiдповiдi на запитання, поставлені пошепки, алевiдразу замовкає, коли до нього звернутись голосно. Дещо пiзнiше цiпенiютьм’язи шиї та потилицi, й голова хворогопостiйно нахилена до тулуба. Якщопацієнт може ходити, то нерiдко вiн натягує на голову халат, щоб холоднеповiтря не потрапляло за комiр, якийвiдстає вiд шиї (симптом “капюшона”).

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.