Medcolifes
Медичний
СайтЗагальна психопатологія

Сторінка 2

3. Моторний автоматизм. Хворий впевнений у тому, що його рухи, дiї i вчинкинав’язанi йому якоюсь силою. Його єднiсть при цьому розщеплюється. Одне “Я”хворого автоматично робить якiсь дiї (навiть небезпечнi для нього самого чи оточуючих), а друге “Я” з жахом спостерiгає i не може протидiяти силi, що керуєхворим, як автоматом. Явища психiчного автоматизму супроводжуються маячними iдеями переслiдування i стороннього впливу. Хворi із синдромом КандiнськогоКлерамбо повиннi знаходитись на режимi “А” (в наглядовiй палатi).

Деколи наявнiсть галюцинацiй можна запiдозрити за поведiнкою хворих: вонидо чогось насторожено, з острахом чи здивуванням приглядаються або прислухаються, принюхуються, стараються щось із себе зняти. У бiльшостi випадкiвгалюцинацiї виявляють шляхом активного розпитування хворого або згiдно з показаннями осiб, яким хворий довiряє. Для об’єктивного виявлення галюцинацiй застосовують ряд проб. Проба Ашафенбурга – хворому при пiдозрі на слуховi галюцинацiїдають можливiсть “поговорити” з близьким чи знайомим по вiдключеному телефону. Якщо у хворого є слухові галюцинацiї, вiн говорить з неiснуючим спiврозмовником.

Проба Рейгардта – хворий із зоровими галюцинацiями “бачить” на чистому аркушіпаперу картини або читає з нього неiснуючий текст. Проба Лiппмана – зоровiгалюцинацiї можна спровокувати, натискаючи кiлька секунд на очнi яблука череззакритi повiки.

Зміст зорових галюцинацій у пацієнтаз шизофренієюПiд впливом страхiтливих галюцинацiй може розвинутись галюцинаторнепсихомоторне збудження з раптовим переходом вiд спроб втечi або самооборони до нападу на оточуючих. У таких випадках хворого госпiталiзують у психiатричну лiкарню за невiдкладними показаннями або органiзовують iндивiдуальнийпост тоді, коли галюцинаторне збудження розвинулось у соматичному або iнфекцiйному вiддiленнях, а стан хворого потребує обов’язкового лiкування у згаданихвiддiленнях.

Iлюзiя – це хибне сприймання реальних речей, об’єктiв чи явищ iз спотворенням їх справжнього змiсту.

Психiчними називають такi ілюзії, якi виникають у зв’язку з думками, уявленнями, які переважають у свідомості, коли вони супроводжуються сильними емоцiями,особливо на тлi порушеної свiдомостi. В основному спостерiгають зоровi iлюзiї.

При бiлiй гарячцi хворий санiтара чи лiкаря може сприймати як бандита, одяг навiшаку – як потворне чудовисько. Хворий зi слуховими галюцинцiями в постукуваннiколес вагона (“тук-тук”) чує загрозливе “Вб’ю! Вб’ю!”. При значних змiнахемоцiйного стану спостерiгають афективні ілюзії (у станi тяжкої депресiї всi люди,які оточують хворого, сприймаються сумними).

Близькi до iлюзiй парейдолiї: в рiзних візерунках, фiгурах (орнаменти шпалер, складки фiранки, плями на стiнi, хмари тощо) хворi з психiчними розладамибачать образи людей, тварин, чудовиськ. Парейдолiї можуть виникати в здоровихдiтей i творчих людей, але це лише “гра уяви”, i вони це усвiдомлюють.

При психозах критичного ставлення до парейдолiї немає. Парейдолiї характерні для бiлої гарячки й iнтоксикацiї наркотиками та токсикоманними середниками галюциногенної дiї.

Парейдолічні(фантастичні) ілюзії(у візерунках килима і шпалерхворому ввижаютьсянезвичайні картини)Сенестопатiї – це стан, при якому хворий має невизначенi, тяжкi, дуженеприємнi й нестерпнi вiдчуття (стягування, натягування, переливання, печії, лоскотання тощо) в рiзних дiлянках тiла (головному мозку, внутрiшнiх органах, кiнцiвках),до того ж нерiдко звертає на себе увагу незвичнiсть, часто химернiсть цих вiдчуттiв.

При старанному обстеженнi хворих за допомогою сучасних методів не вдається виявити захворювань того чи iншого органа,якi б зумовлювали виникнення цих рiзноманiтнихi незвичних вiдчуттiв. Якщо описанi хворобливiвiдчуття мають вiдтiнок зробленостi, iншими словами, якщо їх виникнення пов’язане з дiєю сторонньої сили (гiпноз, електричний струм, чаклунство тощо), то це сенсорний варiант психiчногоавтоматизму.

Сенестопатiї можуть виникати у хворих наневрози, при астенiзацiї, викликанiй соматичнимичи iнфекцiйними хворобами, як прояв так званогодiенцефального синдрому, при судинних ураженнях головного мозку та шизофренiї.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.