Medcolifes
Медичний
СайтМедсестринська діагностика і допомога

Сторінка 19

Під час надання невідкладної допомоги потрібно попросити сторонніх людей вийти з палати (відвідувачів, ходячих хворих). Присутність людей посилює стресову ситуацію.

Для полегшення швидкого надавання невідкладної допомоги потрібно мати заздалегідь приготовлені укладки з набором необхідних препаратів і засобів та інструментарію. Ці укладки треба відповідним чином промаркувати, щоб знати їх призначення.

У коробку з препаратами бажано покласти надруковану інструкцію з типовим алгоритмом дій (в екстремальних ситуаціях можна забути про якусь складову алгоритму).

При наданні невідкладної допомоги не можна розгублюватись і втрачати самовладання.

Питання для самоконтролю

1. Перерахуйте стани в психіатрії і наркології, які вимагають невідкладної медичної допомоги.

2. Назвіть сестринські діагнози невідкладних станів, які найчастіше зустрічаються в психіатрії і наркології.

3. Алгоритм дій медичної сестри при психомоторному збудженні хворого.

4. Перерахуйте основні причини суїцидальних і гомоцидних дій хворих. Алгоритм дій медичної сестри.

5. Алгоритм дій медичної сестри при статусі конвульсійних нападів.

6. Перерахуйте основні причини припинення вживання хворим їжі. Алгоритм дій медичної сестри.

7. Алгоритм назогастрального зондування.

8. Алгоритм медичної сестри при введенні ліків психічнохворому всередину.

9. Алгоритм дій медичної сестри при істеричному нападі.

10. Алгоритм дій медичної сестри при проведенні сеансу інсулінокоматозної терапії.

11. Алгоритм парентерального введення нейролептиків.

12. Алгоритм надання долікарської допомоги при колапсі.

13. Алгоритм дій медичної сестри при гострій затримці сечовипускання. Техніка катетеризації сечового міхура.

14. Медсестринська діагностика гострого нейролептичного синдрому. Алгоритм дій медичної сестри.

15. Алгоритм дій при алкогольному сп’янінні тяжкого ступеня.

16. Алгоритм дій медичної сестри при алкогольному абстинентному синдромі й білій гарячці.

Основнi методи лiкування психiчних захворювань

ПСИХОФАРМАКОТРОПНI ЗАСОБИ

Серед усiх методiв лiкування психiчно хворих найчастіше застосовують психотропні засоби. До них належать препарати мiнерального, рослинного i синтетичного походження, що впливають на психiчну дiяльнiсть людини i тварин.

Залежно вiд переважної клiнiчної дiї, видiляють такi групи психотропних середникiв: 1. Нейролептики.

2. Транквiлiзатори.

3. Антидепресанти.

4. Психостимулятори.

НЕЙРОЛЕПТИКИ

Нейролептики – це група речовин, що здатнi на фонi формально збереженої свiдомостi викликати своєрiдне пригнiчення емоцiйно-вольової i психiчної активностi.

У хворого виникає вiдчуття спокою, послаблюється внутрiшня напруга, зменшується чи зникає психомоторне збудження, наступає загальмування iз своєрiдною байдужiстю до всього, що відбувається довкола, i до своєї психопатологiчної симптоматики. Останнє – вплив на продуктивну психосимптоматику (галюцинацiї, маячнi переживання, психосенсорнi порушення тощо) – є характерною ознакою нейролептикiв (на вiдмiну вiд iнших груп психотропних засобiв).

Серед препаратiв цiєї групи в клiнiцi широко використовують ряд препаратiв.

Амiназин проявляє виражену седативну дiю, зменшує рухову активнiсть, розслаблює скелетну мускулатуру, знижує артерiальний тиск, має антигiстамiнну дiю, зменшує проникнiсть капiлярiв (протизапальна дiя), потенцiює (посилює) дiю наркотичних, снодійних, аналгезивних, мiсцевоанестезувальних i протисудомних засобiв. Це один із найсильнiших седативних засобiв для зняття психомоторного збудження. Антипсихотична дiя, тобто вплив на галюцинацiї і маячнi iдеї, виражена не сильно.

Показання до застосування: рiзнi види психомоторного збудження (при шизофренiї, хронiчних параноїдних i галюцинаторно-параноїдних станах), страх, тривога, безсоння при психозах.

Побiчнi дiї й ускладнення: колапс (в першi двi години пiсля прийнаття), сухiсть у ротi, тяжкiсть в епiгастральнiй дiлянцi (краще приймати пiсля їди), екстрапiрамiднi порушення (паркiнсонiзм, дискiнезiї), тромбофлебiти, нейролептична депресiя.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.