Medcolifes
Медичний
СайтМедсестринська діагностика і допомога

Сторінка 2

Конфлікт при виконанні батьківської функції.

Моделі сексуальності змінені.

Мислительні процеси змінені.

Напруження, пов’язане з роллю того, хто допомагає.

Порушення особистісної ідентифікації.

Пошкодження тіла, високий ризик.

Порушення статевої функції.

Порушення самооцінки.

Порушення здатності самоаналізу, самоспостереження і самопізнання.

Порушення формули сну.

Порушення схеми тіла.

Насилля, високий ризик (спрямоване на себе або інших).

Нетримання імперативне.

Нетримання психогенне, функціональне.

Недостатня самодопомога: купання, гігієна, одягання, догляд, харчування, туалет.

Непереносимість діяльності.

Недотримування режиму приймання ліків.

Обслуговування вдома порушене.

Однобічна занедбаність.

Отруєння, високий ризик.

Посттравматична реакція.

Психологічний захист.

Психотравма у сфері духовних переживань.

Психофізіологічна адаптація в сім’ї (потенціал для особистісного росту, втрата працездатності) не ефективна.

Реакція горя передчасна, патологічна.

Реакція органів дихання дитини при відлученні від грудей, патологічна.

Ріст і розвиток змінені.

Самооцінка ситуаційно низька, хронічно низька.

Сімейні процеси змінені.

Синдром, зумовлений психотравмою в результаті згвалтування: прихована реакція, складна реакція.

Соціальна ізоляція.

Соціальна взаємодія.

Вербальне спілкування порушене.

Страх.

Стресовий синдром у зв’язку із зміною людей, які оточують хворого.

Терморегуляція неефективна.

Тривога.

Фізична рухливість порушена.

Форми поведінки, продиктовані надмірною увагою до здоров’я.

Цілісність шкіри і тканин порушена.

Проте, запроваджуючи сестринський діагноз у психіатричну службу України, потрібно враховувати ряд суттєвих факторів, які свідчать про недоцільність механічного перенесення досвіду психіатрії країн Заходу в наші умови:

1. У США чітко дотримуються класифікації DSM-IV, яка значною мірою “розмиває” нозологізм, а в Україні традиційно функціонує нозологічний напрямок.

2. Загальнобіологічна, загальномедична і теоретична фахова підготовка вітчизняних медсестер є значно вища, ніж у США.

3. Сестринський діагноз у США акцентує увагу лише на окремих проявах, які ускладнюють і порушують життя хворого і людей, які його оточують, без врахування основного синдрому, етіології, патогенезу і динаміки патологічного процесу, що обумовлено недостатнім рівнем теоретичної підготовки медсестер і обумовлює малоосмислений механічний підхід до догляду за хворим, що проводиться за принципом “окремий прояв – конкретний контрзахід”.

4. Сестринські діагнози, прийняті в США, є керівництвом до дії саме медсестер, а тому вони недостатньо інформативні для лікаря-куратора в плані оцінювання динаміки стану хворого в періоди, коли лікар безпосередньо не спостерігає хворого (контакт лікаря з хворими обмежений межами робочого часу, а чергові медсестри спостерігають за ними постійно). Таким чином, створюється своєрідний штучний розрив між діяльністю лікарів і роботою медсестер, чим порушується принцип єдності функціонування ланок при наданні медичної допомоги.

5. Діяльність медиків у США суворо регламентована інструкціями і діючими стандартами, що зумовлено двома основними факторами: Кожну послугу лікаря і медперсоналу необхідно оплачувати.

Будь-яке порушення інструкції практично завжди тягне за собою судове переслідування медиків, це призводить до того, що медики США більше звертають увагу на пильне виконання узаконених стандартів, ніж на поклики совісті й альтруїзму. У нашій ментальності традиційно панує більша довіра до совісті й компетенції медиків, ніж до інструкцій, якими вони користуються. Судові процеси проти медиків у нашій країні – рідкість, а в США це є звичайним і дуже поширеним явищем.

Самі ж американські фахівці із сестринського діагнозу усвідомлюють, що стандартизований перелік сестринських діагнозів NANDA та їх формування є недосконалими. Після випробовування доцільності використовування стандартних 109 сестринських діагнозів в умовах клініки визнана сестра-фахівець із психіатрії М. Таунсенд уточнила принципи встановлення розширеного обгрунтованого сестринського діагнозу і рекомендувала найбільш важливі діагнози, адаптовані до безпосередніх потреб психіатрії, широко використовувати в практиці.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.