Medcolifes
Медичний
СайтМедсестринська діагностика і допомога

Сторінка 22

Нерiдко з’являються сухiсть у ротi, порушення акомодацiї, запаморочення, тремтiння рук.

СДД: 150-250 мг. ФВ: таблетки по 0,025 г i ампули по 2 мл 1 % розчину. Таку ж дiю мають фторацизин, пiразидол, азафен. Останнiй вигiдно вiдрiзняється тим, що не має холiнолiтичної дiї, а в пiрозидолу вона незначна.

Iз антидепресантiв iз стимулювальною дiєю широко використовують: імiзин (мелiпрамiн), який за антидепресивною дiєю не поступається амiтриптилiну, але одночасно проявляє стимулювальний ефект.

Показаний при загальмованiй депресiї. Якщо депресiя супроводжується тривогою, напруженням, то можливе загострення цiєї симптоматики. Як i амiтриптилiн, має холiнолiтичну дiю.

СДД: 150-200 мг. ФВ: таблетки по 0,025 г i ампули по 2 мл 1,25 % розчину.

До цiєї пiдгрупи вiдносять петилiл, нуредал, трансамiн тощо. Їх призначають у першiй половинi дня (можливе порушення сну).

ПСИХОСТИМУЛЯТОРИ

Психостимулятори пiдвищують розумову дiяльнiсть, фiзичну працездатнiсть, знiмають вiдчуття втоми, сонливiсть, прискорюють процеси мислення. Цi препарати можуть спричиняти порушення засинання, а також порушення апетиту, тому призначаються лише в першiй половинi дня.

Показання: невротичнi та неврозоподiбнi розлади iз млявiстю, загальмованiстю, астенiєю, апатiєю, зниженням працездатностi, iпохондричнiстю.

Сиднокарб – це один із найбiльш ефективних i безпечних психостимуляторiв.

Викликає стимулювальний ефект, що сприймається хворим як природне вiдчуття бадьоростi, приплив енергiї, пiдвищення працездатностi, може загострити психотичну симптоматику.

СДД: 20-30 мг. ФВ: таблетки по 0,005; 0,010 i 0,025 г.

Сиднофен близький за хiмiчною структурою до сиднокарбу, але психостимулювальна дiя виражена слабiше, активiзацiя бiльш м’яка, не викликає загострення психотичної симптоматики, дратiвливостi, покращує настрiй.

Показання: астенiчнi, астено-депресивнi, депресивно-iпохондричнi, апатичнi й iншi невротичнi та неврозоподiбнi стани.

СДД: 20-30 мг. ФВ: таблетки по 0,005 г.

Таку ж дiю мають сапарал, пантокрин, препарати лимоннику, женьшеню, заманихи, аралiї, елеутерококу, стеркулiї тощо.

НООТРОПИ

Препарати метаболiчної дiї (ноотропи) мають спiльну властивiсть – нормалiзуючий вплив на процеси тканинного метаболiзму в центральнiй нервовiй системi.

Цi засоби широко використовують у терапiї астенiчних станiв рiзного генезу, при порушеннях пам’ятi (судинного, травматичного, iнфекцiйного походження), постiнсультних станах, комах рiзного генезу, iнтоксикацiях, розумовiй вiдсталостi.

Амiналон (гаммалон).

СДД: 0,5-1,5.

ФВ: таблетки по 0,25 г.

Пiридитол (енцефабол).

СДД: 0,2-0,6.

ФВ: таблетки по 0,05; 0,10 i 0,20 г.

Пантогам, крiм метаболiчної, має i протисудомну дiю, зменшує моторну збудливiсть.

СДД: 1,5-3,0.

ФВ: таблетки по 0,25 i 0,50 г.

Пiрацетам (ноотропiл).

СДД: 2,0-3,0.

ФВ: капсули по 0,4 г; таблетки по 0,2 г; ампули по 5 мл 20 % розчину.

АНТИПАРОКСИЗМАЛЬНI ПРЕПАРАТИ

Вибiр протипароксизмальних засобiв залежить вiд типу розладiв. У лiкуваннi генералiзованих судомних нападiв найбiльш ефективними є натрiю вальпроат (депакiн, депакiн-хроно), карбамазепiн (фiнлепсин, карбасан), етосуксимiд (суксилеп), гексамiдин, фенобарбiтал (люмiнал).

Для лiкування малих нападiв застосовують натрiю вальпроат (депакiн, конвулекс), клоназепам (ривотрил, антелепсин); також можлива комбiнацiя цих препаратiв з транквiлiзаторами. При полiморфних безсудомних пароксизмах (моторних, психомоторних, сенсорних, вегетативних тощо) показані бензонал, карбамазепiн (фiнлепсин), клоназепам (ривотрил), а також комбiнацiя цих препаратiв із транквiлiзаторами.

Фенобарбiтал.

СДД: 150-200 мг.

ФВ: таблетки по 0,05 г.

Бензонал.

СДД: 400-800 мг.

ФВ: таблетки по 0,05 i 0,10 г.

Гексамiдин.

СДД: 0,5-1,5 г.

ФВ: таблетки по 0,125 i 0,250 г.

Карбамазепiн (фiнлепсин, стазепiн, зептол).

СДД: 80-120 мг.

ФВ: таблетки по 0,2 г.

Клоназепам (антелепсин, ривотрил).

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.