Medcolifes
Медичний
СайтМедсестринська діагностика і допомога

Сторінка 20

Середня добова доза (СДД): 600-800 мг. Форма випуску (ФВ): драже по 0,025; 0,050; 0,100 г; ампули по 1,0; 2,0 i 5,0 мл 2,5 % розчину.

Тизерцин дуже близький за фармакодинамiкою до амiназину. Щодо здатностi потенцiювати дiю наркотичних i аналгезивних засобiв i за гiпотензивною дiєю він у 3-4 рази перевищує амiназин. Депресогенна дiя мiнiмальна. Це один із найменш токсичних нейролептикiв, краще переноситься, нiж амiназин.

Показання: див. амiназiн.

СДД: 600-900 мг. ФВ: драже по 0,025 г; ампули по 1 мл 2,5 % розчину.

Психотропна дiя неулептилу близька до дії амiназину i характеризується чiтким гальмiвним впливом без стимулювального компонента i слабким антипсихотичним впливом. У лiтературi вiдомий як “коректор поведiнки”, оскiльки добре знiмає дратiвливiсть, озлобленiсть, напруженiсть, запальність. Ця дiя переважає над iншими сторонами психотропної активностi.

Показання: перш за все рiзнi психопатичнi й психопатоподiбнi стани, порушення поведiнки, незалежно вiд їх нозологiчної природи.

СДД: 10-30-40 мг. ФВ: капсули по 0,01 г; 4 % розчин для приймання всередину (1 крапля мiстить 1 мг препарату).

Лепонекс (клозепiн, азалептин) – це один з останнiх нейролептикiв iз вираженою седативною дiєю, який застосовують у практиці.

Показання: див. амiназин, тизерцин (всi види психомоторного збудження).

Важлива особливiсть цього препарату – практично повна вiдсутнiсть екстрапiрамiдних явищ. Це дуже важливо при цереброорганiчній недостатностi, коли нейролептична терапiя лiмiтована побiчними дiями (перш за все екстрапiрамiдними розладами).

СДД: 200-600 мг. ФВ: таблетки по 0,025 i 0,1 г; ампули по 2 мл 2,5 % розчину.

Перерахованi препарати мають переважно седативну дiю i слабо виражену антипсихотичну дiю. Наступнi препарати володiють бiльш вираженою антипсихотичною дiєю.

Трифтазин – це найбiльш типовий представник цiєї пiдгрупи. Його психотропнi властивостi включають сильний загальний антипсихотичний вплив, вибiркову антипсихотичну дiю щодо продуктивної психосимптоматики (маячення, галюцинацiї, синдром психiчного автоматизму), помiрний стимулювальний ефект.

Антипсихотична дiя трифтазину перевищує таку в амiназину в 10 разiв.

Показання: галюцинаторний, галюцинаторно-параноїдний синдроми, синдром психiчного автоматизму в межах рiзних нозологiчних форм.

СДД: 20-60 мг. ФВ: таблетки по 0,005 г; ампули по 1 мл 0,2 % розчину.

Етаперазин за антипсихотичною дiєю поступається трифтазину, але має виражену протиблювотну дiю (в 10 разiв сильнiшу вiд амiназину), його завжди можна знайти в аптечці вiйськовослужбовця. Має вибiркову дiю на галюцинаторно-маячнi розлади, особливо на вербальний галюциноз, проявляє i стимулювальну дiю, тому показаний при ступорозних, апато-абулiчних станах, аутизмi, в’ялостi, холодностi.

СДД: 30-80 мг. ФВ: таблетки по 0,004; 0,006 i 0,01.

Галоперидол – це один із найактивнiших антипсихотичних нейролептикiв. За фармакодинамiкою він близький до трифтазину, але активнiший. Разом із тим, частiше викликає побiчнi, зокрема екстрапiрамiднi, розлади.

Його вибiркова дiя – на галюцинацiї і маячнi iдеї незалежно вiд нозологiчної належностi.

ФВ: таблетки по 0,0015; 0,003 i 0,005 г; ампули по 1 мл 0,5 % розчину; 0,2 % розчин для приймання всередину (10 крапель містять 1 мг активної речовини).

Враховуючи, що психічнохворi часто потребують тривалого пiдтримувального лiкування, зручними в користуваннi стали нейролептики пролонгованої дiї. Широко застосовують такі: Модитен-депо за фармакодинамiкою близький до трифтазину.

ФВ: ампули по 2 мл 2,5 % суспензiї. Вводять по 1-2 мл внутрiшньом’язово один раз на 2-3 тижні.

Флушпiрилен (IМАП – iнтрамускулярний антипсихотик) близький за дiєю до галоперидолу.

ФВ: ампули по 2 мл 0,2 % суспензiї. Вводять по 1-3 мл внутрiшньом’язово один раз на тиждень.

Пiмозид (ОРАП – оральний антипсихотик) за фармакодинамiкою близький до галоперидолу i флушпiрилену.

ФВ: таблетки по 0,001; 0,004 i 0,005 г. Приймають по 4-5 мг один раз на добу.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.