Medcolifes
Медичний
СайтМедсестринська діагностика і допомога

Сторінка 23

СДД: 3-8 мг.

ФВ: таблетки по 0,001; 0,002 i 0,0005 г.

Етосуксимiд (суксилеп).

СДД: 1,0-1,5.

ФВ: капсули по 0,25 г.

Депакiн (конвулекс, апiлепсин).

СДД: 900-1200 мг.

ФВ: таблетки по 0,15; 0,2; 0,3; 0,5; капсули по 0,15 i 0,3 г.

Побiчна дiя психотропних препаратiв

НЕЙРОЛЕПТИКИ

Екстрапiрамiднi симптоми: паркiнсонiзм, тремор, окулогирнi кризи, ригiднiсть, акiнезiя.

Пiзня дискiнезiя: постiйнi мимовiльнi рухи м’язів обличчя, рота, язика.

Автономнi явища: гiпотензiя, пiтливiсть, збiльшення маси тiла, анорексiя, зниження м’язового тонусу, закрепи, неспокiй, безсоння.

Антихолiнергiчна дiя: сухiсть у ротi, затримка сечовипускання, порушення зорового сприймання, нетримання сечi.

Шкiрні реакцiї: фоточутливiсть, дерматити, алергiчнi реакцiї.

Кров i судини: лейкопенiя, апластична анемiя, тромбоцитопенiя, прискорення ШОЕ, тромбози.

Важкi ускладнення: злоякiсний нейролептичний синдром, злоякiсна гiпертермiя.

ТРАНКВIЛIЗАТОРИ

Найчастiше виникають загальна втома, сонливiсть, атаксiя, рiдше закрепи, нетримання сечi, затримка сечовипускання, дизартрiя, порушення зору, диплопiя, гiпотензiя, нудота, сухiсть у ротi, тремор.

Iншi рiдкіснi побiчнi явища або парадоксальна дiя: пригнiченiсть, неспокiй, головний бiль, зниження лiбiдо, запаморочення, безсоння, галюцинацiї, тривога, збудження.

АНТИДЕПРЕСАНТИ

Антихолiнергiчна дiя: сухiсть у ротi, порушення зору, розлади акомодацiї, пiдвищення внутрiшньоочного тиску, закрепи, постуральна гiпотензiя, затримка сечовипускання.

З боку центральної нервової системи: неспокiй, тремор, дизартрiя, безсоння, судоми, загострення психотичної симптоматики.

З боку серцево-судинної системи: гiпотензiя, синусова тахiкардiя, аритмiя, порушення атрiовентрикулярної провiдностi.

З боку кровi: лейкопенiя, агранулоцитоз, тромбоцитопенiя. Слiд акцентувати увагу на посиленнi нагляду за хворими, особливо на початку лiкування, через пiдвищення ризику виникнення суїциду.

КОРЕКТОРИ

Серед перерахованих побiчних дiй психотропних засобiв найбiльш поширеними є неврологiчнi впливи й ускладнення. Видiляють такi синдроми: акiнетогiпертонiчний, чи медикаментозний паркiнсонiзм, гiперкiнетогiпертонiчний, гiперкiнетичний i дискiнетичний синдроми.

Акiнетогiпертонiчний синдром: маскоподiбне обличчя, нечасте клiпання, скутість рухiв, підвищений тонус м’язiв кiнцiвок, симптом “зубчастого колеса”.

Можуть викликати такий стан нейролептики i великi дози антидепресантiв.

Гiперкінетогiпертонiчний синдром. На фонi акiнезiї i м’язової гiпертонiї виникають рiзнi гiперкiнетичнi розлади: тремор, гiперкiнези, акатизiя (непосидючiсть, вiдчуття “неспокою в ногах”), тасикiнезiя (потреба рухатись, змiнювати положення).

Гiперкiнетичний синдром проявляється найчастiше акатизiєю i тасикiнезiєю, а також рiзноманiтними гiперкiнезами (хореєформними, атетоїдними, оральними).

Дискiнетичний синдром здебільшого виникає на раннiх етапах нейролептичної терапiї i може проявлятись рiзними пароксизмальними пароксизмами, найчастiше оральними дискiнезiями й окулогирними кризами.

Оральнi: напруження м’язiв язика, ковтальних i жувальних м’язiв, виникає непереборне бажання висунути язик, який нiби не помiщається в ротi (синдром Куленкампфа-Тарнова).

Окулогирнi кризи переважно проявляються болiсним завертанням очей.

При генералiзацiї дискiнезiї можуть виникати мiоклонiї, дистонiї поз, iнодi з вiдтiнками демонстративностi. Рухи при цьому атетозоподiбнi й хореєподiбнi. Виникають гiперсалiвацiя, тахiкардiя, вегетативнi чи вегетосудиннi порушення.

Для усунення побiчної дiї психофармакотерапевтичних засобiв використовують коректори, що мають рiзну активнiсть та рiзнi вiдтiнки в спектрi дiї. В окремих випадках їх доцiльно призначати з профiлактичною метою одночасно з початком застосування психотропних засобiв. Залежно вiд структури та фармакодинамiки, коректори подiляють на: Похiднi пропанолу: циклодол (артан, паркопан, ромпаркiн), норакiн, ридинол.

Це коректори широкого спектра дiї, які проявляють виражену центральну холiнолiтичну (атропiноподiбну) дію.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.