Medcolifes
Медичний
СайтЗбудники грипу, мінливість та еволюція грипозних вірусів

Сторінка 10

Живі вакцини використовуються для імунізації дітей і дорослих. Дітям вакцину дають ковтнути, тобто вводять її в організм через рот, дорослим — закапують в ніс.

За даними радянських вчених, щеплення живими гри­позними вакцинами в 1,5—3 рази зменшує кількість випад­ків захворювання на грип в період епідемії. Крім того, за­хворювання у вакцинованих протікає значно легше: скоро­чується період клінічних проявів хвороби, рідше розвива' ються ускладнення її.

Зрідка щеплення живою грипозною вакциною може су­проводитися легким хворобливим станом (невеликий голов­ний біль, нежить), який швидко минає, після цього організм здатний протидіяти збудникові грипу.

Однак найбільший при такому щепленні ефект спосте­рігається після першої імунізації, повторне введення того ж препарату, але в інший епідемічний сезон, вже перестає захищати організм від захворювання.

Таким чином, живі грипозні вакцини не виправдали на-

дій вчених, і почалися пошуки нових технологій виготовлен­ня їх.

Було розроблено принципово нові методи конструюван­ня вакцин із інактивованих, убитих вірусів грипу. Дослід­ники вважали, що оскільки при цьому інактивовані вакци­ни готують із концентрованих вірусних матеріалів, то во­ни повинні викликати посилену імунну відповідь. Проте на практиці виявилось, що Інактивовані вакцини дають іноді небажані реакції: підвищення температури тіла, погане са­мопочуття.

Щоб зменшити негативні наслідки щеплення, інактиво­вані вакцини старанно очищають від білкових домішок шляхом хроматографії (і тоді одержують так звану хрома­тографічну вакцину АГХ) або спеціальним центрифугуван­ням (одержують центрифужну вакцину). Все це значно ус­кладнює виготовлення вакцини І підвищує її вартість.

Інактивовані вакцини вводять один раз або двічі в шкі­ру плеча спеціальним гнструментом (інжектором), рідина з нього під тиском впорскується без голки, що полегшує і значно прискорює процес щеплення.

Послідовне удосконалення вакцини привело до створен­ня субодиничних вакцин їх готують із очищених поверхне­вих білків вірусу — гемаглютиніну і нейрамінідази. Вони не викликають ускладнень, але їх імунна дія слабша, ніж в ін­ших вакцин.

Дуже перспективні синтетичні вакцини на полімерній основі, поєднаній з частинками гемаглютиніну. Вважають, що такі препарати матимуть посилену дію.

В лабораторіях вчені проводять досліди по створенню генноінженерних вакцин, побудованих на використанні дріжджових клітин.

Сьогодні важко сказати, яка із сучасних розробок змо­же забезпечити дійовий захист населення від грипу Без­сумнівно одне: з масовою інфекцією потрібно боротись «ма­совою зброєю», і нею повинна стати вакцинопрофілактика грипу, яка в своєму арсеналі матиме засоби проти всіх збудників грипу А і В.

Останнім часом ведуться пошуки синтетичних сполук, які б пригнічували розвиток вірусу в чутливих клітинах ор­ганізму і не справляли шкідливого впливу на людину. Сьо­годні відомі і широко використовуються два близькі за хі­мічною будовою препарати — амантадин, синтезований за кордоном, і ремантадин вітчизняного походження. Ці пре­парати зарекомендували себе позитивно під час епідемій грипу. Обидві сполуки пригнічують розмноження вірусів грипу А і не діють на віруси грипу В. Тому приймання ремантадину (мідантану) особливо показане з метою захи­сту груп людей широких контактів (робітників транспорту, працівників громадського харчування, торгівлі, медичних працівників і т. п.). Курс профілактичного прийому препа­рату — 20—30 днів.

Нові досягнення в галузі вірусології, імунології та мо­лекулярної біології дали практичній медицині такий ефек­тивний засіб боротьби з вірусною інфекцією, як інтерфе­рон.

ГРИПОПОДІБНІ ЗАХВОРЮВАННЯ.

Серед хвороб дихальних шляхів значне місце займають так звані гострі респіраторні вірусні захворювання, які ви­кликаються головним чином вірусами і за перебігом дуже подібні до грипу. Збудниками цих хвороб можуть бути віру­си парагрипу, аденовіруси, респіраторно-синцитіальні, рео-рино- та ентеровіруси. У розвитку грипоподібних хвороб беруть участь також особливі види мікроорганізмів — хла-мідії та мікоплазми.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.