Medcolifes
Медичний
СайтЗбудники грипу, мінливість та еволюція грипозних вірусів

Сторінка 7

Всі згадані ознаки хвороби виникають внаслідок загаль­ного отруєння організму, передусім нервової та серцево-су­динної систем. Адже перебіг грипу пов'язаний не лише з впливом вірусу, а й з дією продуктів його життєдіяльності та шкідливих речовин, які утворюються внаслідок розпа­ду клітин, що в них розвивався вірус.

Через кілька годин, а частіше на наступний день хворий відчуває дряпання в горлі, закладення носа, а пізніше — не­жить, біль у горлі, за грудиною, кашель, утруднене ди­хання.

У випадках легкого перебігу хвороби температура тіла може залишатись нормальною, хоч у хворого спостеріга­ються нежить, невелика кволість і незначний головний біль. Досить часто при такому перебігові хвороби хворий постільного режиму не дотримується і переносить хворобу, як кажуть, на ногах, прийнявши її за місцеве ураження слизової оболонки носа і глотки. Проте треба знати, що зниження працездатності та загальне нездужання часто свідчать про грип. Перенесення ж грипу на ногах може ви­кликати тяжкі ускладнення хвороби.

У більшості випадків на третій, четвертий день хворо­би, рідше—на п'ятий-шостий температура тіла знижуєть­ся до нормальної, всі інші явища хвороби теж згасають. Залишається лише невелика загальна кволість протягом кількох днів.

В окремих хворих з першого дня захворювання виявля­ються різкі порушення функцій центральної нервової си­стеми. Хворі скаржаться на сильний головний біль, нудоту, блювання, часто повторне. В таких випадках можливі і втрата свідомості, і судороги. Такі зміни виникають внас­лідок отруйної дії вірусу. Внаслідок цього порушується циркуляція спинномозкової рідини, підвищується черепно-мозковий тиск і тоді вже йдеться не просто про грип, а про грип з ураженням нервової системи з подразненням мозко­вих оболонок і самого мозку. Можливі зміни нервової си­стеми, пов'язані з запаленням мозку і його оболонок. Ча­стіше ці явища спостерігаються дещо пізніше - на 3-4-й день захворювання. При такому перебігові хвороби темпе­ратура тіла не знижується, а, навпаки, підвищується, го­ловний біль не згасає, а посилюється, особливо при фізич­ному напруженні і навіть зміні положення в ліжку. Майже завжди виникають нудота і блювання, що повторюється Ураження тих чи інших ділянок мозку проявляється відпо­відним розладом мови і слуху або паралічем рук чи ніг, м'язів обличчя, тулуба. Іноді можуть виникати розлади психічної діяльності.

Ураження нервової системи при грипі буває головним чином у хворих, які в минулому перенесли хвороби нерво­вої системи або мали травму черепа. Досить часто грип набуває такого перебігу у людей з хронічним запаленням тих чи інших органів, наприклад мигдаликів, пазух носа, жовчного міхура та ін. Перебіг проявів ураження нервової системи при грипі особливо ускладнюється у тих, хто зло­вживає алкогольними напоями або намагається «лікува­тись» ними.

Визначити характер ураження нервової системи на під­ставі тільки огляду хворого неможливо. Для цього необхід­но вдаватися до спинномозкового проколу і лабораторного дослідження спинномозкової рідини. Лише за допомогою цього методу можна встановити характер змін у централь­ній нервовій системі, що має важливе значення для вибо­ру способу лікування. Адже лікування при наявності за­пального процесу провадиться інакше, ніж при простому подразненні нервової системи. Сам прокол має і лікуваль­не значення, бо внаслідок нього знижується внутрішньоче­репний тиск, а це сприяє поліпшенню діяльності мозку.

Після проколу зменшується або навіть зовсім зникає го­ловний біль, знижується температура тіла, нормалізується сон, зникає нудота та припиняється блювання. Хворим не слід боятися цієї маніпуляції і відмовлятися від неї, бо цим вони завдають собі великої шкоди. Несвоєчасне розпізнан­ня хвороби і її ускладнень призводить до неправильного лікування, а надмірний черепно-мозковий тиск може спри­чинити тяжкі ускладнення і навіть раптову смерть від на­бряку мозку і стиснення життєво важливих центрів: серце­во-судинної системи та органів дихання.

Профілактика грипу.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.