Medcolifes
Медичний
СайтСпеціальна психіатрія

Сторінка 10

4. Розлади інших психічних функцій: 4.1. Уваги (підвищене виснаження, неуважність, відволікання або приковування до неприємних відчуттів).

4.2. Пам’яті (забудькуватість, труднощі при запам’ятовуванні й відтворенні інформації).

4.3. Мислення (настирливі думки, афективне мислення, концентрація думок навколо своєї хвороби).

4.4. Відчуття і сприймання (гіпер-, гіпо- й анестезії, парестезії, сенестопатії, неприємні відчуття в органах і ділянках тіла з розладами їх діяльності, функціональна сліпота, глухота).

4.5. Свідомості й самосвідомості (афективне звуження свідомості при психотравмуючих обставинах).

5. Сомато-вегетативні розлади: гіпергідроз, приплив жару, посилений дермографізм, тахікардія, лабільність пульсу і артеріального тиску, закрепи, нудота, прискорення сечопуску, енурез, ядуха, функціональні парези і паралічі, заїкання, тремор тощо.

При неврозах, особливо при їх маніфестації, виявляють симптоми всіх згаданих груп розладів. У процесі подальшого перебігу, залежно від преморбідних особливостей, на перший план виходять порушення або психічних, або сомато-вегетативних функцій.

Основними рiзновидами неврозiв є неврастенiя, невроз нав’язливих (настирливих) станiв та iстерiя. Розвиток певного виду неврозу значною мiрою залежить вiд типу вищої нервової дiяльностi. У людей із художнiм типом її, в яких перша сигнальна система (пiдкiрковi процеси) переважає над другою (кора великого мозку), здебiльшого розвивається iстеричний невроз. До неврозу нав’язливих станiв схильнi особи з розумовим типом вищої нервової дiяльностi, в яких друга сигнальна система превалює над першою. Бiльшостi людей властивий змiшаний тип нервовоих процесiв, найчастiше в них розвивається неврастенiя.

Неврастенiя характеризується наявнiстю рiзноманiтної симптоматики: соматичної, неврологiчної, психопатологiчної. Соматична симптоматика не пов’язана з яким-небудь захворюванням внутрiшнiх органiв, проте часто така виразна, що змушує хворого постiйно звертатися до лікарiв.

Переважно спостерiгають прояви розладу функцiй серцево-судинної системи: тахiкардiю, iнодi сповiльнення пульсу, вiдчуття болю, завмирання або стискання в дiлянцi серця тощо. Частими є порушення дiяльностi травного тракту: зниження або “примхи” апетиту, нудота, розлади випорожнень. Iнодi спостерігається почащення сечовипускання без збiльшення дiурезу. В жiнок можуть з’явитися тi чи iншi вiдхилення в менструальному циклi, в чоловiкiв – явища iмпотенцiї, якi проявляються рiзними формами порушення статевого потягу та ерекцiї.

Iз загальних симптомiв можна виділити гiперестезiю до зовнiшнiх подразників (свiтла, звуку тощо) i погане самопочуття, яке хворим іноді тяжко описати.

Виникають також вiдчуття тяжкостi в головi (“мутна голова”), головний бiль невизначеної локалiзацiї, запаморочення тощо. Характернi порушення сну: хворі довго не можуть заснути, часто прокидаються, сон не досить глибокий, тому не приносить задоволення, навiть якщо тривалiсть його достатня.

Неврологiчний статус характеризується пiдвищенням сухожильних рефлексiв, тремором витягнутих рук, сильною пiтливiстю та iншими ознаками подразнення вегетативної нервової системи.

Психопатологiчна симптоматика неврастенiї добре визначається термiном “дратiвлива слабкiсть”. Характерними є поганий настрiй та емоцiйна лабiльнiсть, яка, на вiдмiну вiд такої при iстерiї, поєднується iз швидким виснаженням нервових процесiв. Емоцiйнi “вибухи” виникають легко i нерiдко з незначного приводу. Пiсля цього хворий розкаюється у своїй поведiнцi, нiяковіє. Типовою є також схильнiсть до плаксивості, навiть у чоловiкiв. Працездатнiсть, насамперед розумова, знижена, однак нерiдко хворий пiд впливом тонiзуючих психiчних чинникiв може “зiбратися” i виконати належний обсяг роботи. При неврастенiї немає якісних iнтелектуальних порушень. Хворi скаржаться на забудькуватiсть, порушення запам’ятовування, особливо в повсякденному життi, й болiсно переживають це. Такi розлади є наслiдком порушення уваги, слабкостi її концентрацiї i минають без слiду. Загальна поведiнка хворих не врiвноважена, зокрема пiд час спiлкування з людьми, що пов’язано з емоцiйною нестійкiстю.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.