Medcolifes
Медичний
СайтСпеціальна психіатрія

Сторінка 18

Бiль, який виникає в дiлянцi серця, може розповсюджуватись на всю грудну клiтку, вiддавати в шию, лопатку, живiт i голову. Поява болю не пов’язана з фiзичним навантаженням, він виникає пiсля емоцiйного напруження, а частiше спонтанно, як правило, перед свiтанком або вранці. Своєрiдний сенестопатичний характер i тривалiсть болю, добовi коливання iнтенсивності больового синдрому (найбiльш виражений вранцi, покращання стану ввечері), вiдсутнiсть характерних змiн на ЕКГ, неефективнiсть судинорозширювальних препаратiв, а також позитивна реакцiя на антидепресанти i зникнення симптоматики в процесi лiкування ними свiдчать про те, що причиною кардiалгiчного синдрому є прихована депресiя.

Цефалгiчний синдром. Хворі скаржаться на тяжкий, iнколи нестерпний, головний бiль. Нерiдко він має сенестопатичне забарвлення. Хворi вiдчувають печію, розпирання, горiння, тяжкiсть, пульсацiю, стискання, онiмiння. Досить часто бiль має мiгруючий характер (то в лобно-скроневій, то в потиличнiй, то в тiм’янiй дiлянцi).

Локалiзацiя головного болю не вiдповiдає топографiчним зонам iннервацiї черепа i судинним басейнам. Як правило, він виникає вночi, пiсля раннього пробудження, найбiльш iнтенсивний перед свiтанком i вранці, поступово зменшується до середини дня i майже повнiстю зникає або значно зменшується до вечора.

Перiодично на фонi дифузного, тупого головного болю виникають короткочаснi напади iнтенсивного, пульсуючого болю. Аналгетики i спазмолiтики не знiмають бiль, а лише знижують його iнтенсивнiсть. Характер перебігу i проявiв головного болю, перiодичнiсть (iнколи сезоннiсть), добова динамiка, вiдсутнiсть або незначне вираження неврологiчної симптоматики, наявнiсть стертих депресивних порушень, якi виявляють за допомогою тесту Кiльцгольца, та ефект вiд застосування антидепресантiв дозволяють вiднести цей тип головного болю до проявiв прихованої депресiї.

Абдомiнальний синдром. Мають мiсце біль, спазми, парестезiї в епiгастральнiй дiлянцi по ходу кишечника і в дiлянцi печiнки, вiдчуття тяжкостi, стискання, переповнення, розпирання, вiбрацiї шлунка, здуття кишечника, нудота, вимушена вiдрижка. Біль найчастiше має затяжний, постiйний, ниючий, розпираючий, тупий характер, проте перiодично на цьому фонi виникає короткочасний, сильний, мiгруючий, “блискавичний” біль. Біль, як правило, залежить вiд часу доби (найбiльш iнтенсивний вночi та вранцi) i не залежить вiд характеру їжi.

Спостерiгають зниження апетиту, зменшення маси тіла, дискiнетичнi розлади (запори, рiдше проноси, відчуття здуття, переповнення кишечника).

Спонтаннiсть виникнення, перiодичнiсть i сезоннiсть проявiв, характер болю, якi не вкладаються в симптоматику якогось конкретного захворювання шлунковокишкового тракту, добова динамiка, вiдсутнiсть або незначне вираження органiчної патологiї, вiдсутнiсть ефекту вiд соматичної терапiї i покращання стану вiд лiкування антидепресантами свiдчать про наявнiсть прихованої депресiї.

Агрипiчний варiант проявляється вираженими розладами сну. Хворi звичайно легко засинають, але через 3-5 годин раптово пробуджуються, ніби вiд “внутрiшнього поштовху”. Вiдтак до ранку хворi не можуть заснути або через 2-3 год впадають у дрiмотний стан. Вранцi вони прокидаються з вiдчуттям загальної розбитостi, сонливостi, несвiжостi, тяжкостi в головi. Працездатнiсть знижена. Виникає пiдвищена подразливiсть. Особливо погане самопочуття в першiй половинi дня. До середини дня загальний стан покращується, з’являється апетит, вiдновлюється працездатнiсть.

Спонтаннiсть виникнення, перiодичнiсть проявiв, раннi прокидання, добове самопочуття, вiдсутнiсть ефекту вiд приймання снодійних засобів, покращання загального стану та нормалiзацiя сну в результаті проведення терапiї антидепресантами свiдчать про те, що причиною розладiв сну є прихована депресія.

Дiенцефальний синдром є найбiльш складним за своєю структурою.

Видiляють вегетативно-вiсцеральний, вазомоторний, вазомоторно-алергiчний i псевдоастматичний типи порушень.

Початок нападу має раптовий характер, здебільшого він виникає вночі або вранці. Напад закiнчується лiтично з появою вiдчуття слабостi, iнколи сонливостi.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.