Medcolifes
Медичний
СайтСпеціальна психіатрія

Сторінка 12

Вони приносять особi певну моральну вигоду, оскiльки дають змогу позбутись якогось iншого тяжкого переживання. Через це iстерiю можна розглядати як своєрiдне фiзiологiчне захисне явище, що виникає пiд впливом надпотужного подразника. Наприклад, мати отримала несподiвану звiстку про трагiчну загибель сина. Чекаючи, коли привезуть його тiло, вона з жахом подумала, що не зможе бачити сина мертвим, i раптово ослiпла. Iстерична слiпота згодом пройшла.

Емоцiйна лабiльнiсть при iстерiї проявляється рiзкою змiною емоцiй, нестiйкістю їх, однак, на вiдмiну вiд неврастенiї, вони вiдзначаються високою наснагою, майже невичерпнi, незважаючи на бурхливi прояви. Хворий, який голосив, плакав, поринав у вiдчай, часто без особливих зусиль заспокоюється, крім того, до нього досить Iстеричний напад 1. Починається пiд час або пiсля хвилювання. 2. Падiння хворого м’яке, без серйозних ушкоджень, оскiльки вiн залишається притомним. Спостерiгають лише звуження свiдомостi зі збереженням iнстинктивних захисних механiзмiв. 3. Рiзноманiтнi рухи тулуба i кiнцiвок, iнодi рiзке вигинання тулуба таким чином, що тiльки потилиця i ноги торкаються землi або лiжка. Нерiдко виникають манерні, дивацькі рухи (пози).

4. Колiр шкiри обличчя не змiнюється, iнодi спостерiгають її почервонiння.

5. Язик не ушкоджений, iнодi хворi прикушують губу або внутрiшню поверхню щоки, дихання посилене.

6. Рефлекси: зiничнi – збереженi, вдається розтулити стиснутi повiки, шкiрнi – вiдсутнi, сухожильнi – збереженi, можуть пiдвищуватися.

. Порушень функцiї тазових органiв немає.

8. Реакцiя на зовнiшнi подразники своєрiдна: за вiдсутностi вiдповiдi можливе послаблення судом, через що краще дати хворому спокiй.

9. Напад триває довго, iнодi годинами.

10. Пiсля нападу iнколи виникає легка дрiмота або вiдчуття розбитості. Е

пiлептичний напад

1. Починається здебiльшого без зовнiшнiх причин.

2. Раптова непритомнiсть, підвищення м’язового тонусу, падiння (часто обличчям додолу з подальшим поверненням на спину внаслiдок судом), частi ушкодження.

3. Фазні судоми – спочатку тонiчнi, потiм клонiчнi.

4. Рiзке зблiднення шкiри обличчя, надалi посиніння її.

5. Прикушування язика (з бокiв), пiна з рота, яка часто забарвлена кров’ю.

Дихання рiзко порушене.

6. Усi рефлекси вiдсутнi, пiсля нападу нерiдко виявляють рефлекс Бабiнського.

7. Мимовiльне сечовипускання, рiдше – дефекацiя, еякуляцiя. 8. Реакцiя на зовнiшнi подразники відсутня. 9. Тривалiсть нападу – 2-5 хв. 10. Пiсля нападу спостерiгають глибокий сон або оглушення, iнодi недовгочаснi, рiдше тривалi, запаморочливі стани свiдомостi, відчуття розбитості, бiль у м’язах, головний бiль, зрiдка альбумiнурiя. легко може повернутись добрий настрiй. Така лабiльнiсть емоцiй може призвести до нестійкостi у бажаннях, намiрах, поведiнцi, симпатiях i антипатiях.

Крiм емоцiйної лабiльностi, характерним психопатологiчним симптомом iстерiї є навiювання (самонавiювання й здатнiсть пiддаватися навiюванню з боку iнших осiб).

Значнi сила i лабiльнiсть емоцiй можуть iнодi зумовлювати порушення свiдомостi за типом сновидно затьмареної (iстеричний делiрiй) i хворобливо звуженої (iстеричний запаморочливий стан). Запаморочливий стан при iстерiї являє собою чистий тип хворобливо звуженої свiдомостi без оглушення та iнших ознак її порушення.

Iз соматичних симптомiв спостерiгають тахiкардiю, задишку, вiдчуття завмирання серця, стан, що нагадує непритомнiсть, часте сечовипускання, порушення апетиту, блювання, нудоту, пронос, у жiнок – розлади менструального циклу.

Неврологiчнi симптоми iстерiї також дуже рiзноманiтнi. Їх подiляють на явища подразнення і явища випадання в руховiй та чутливiй сферах, а також у дiлянцi рiзних аналiзаторiв. Явища подразнення в чутливiй сферi й у дiлянцi аналiзаторiв характеризуються рiзким пiдвищенням чутливостi до всiляких подразникiв (гiперестезiя до свiтла, звукiв, дотику, больового подразнення тощо), у рефлекторнiй сфері – пiдвищенням рефлексiв із розширенням їх зони, в руховiй сферi – тиками, сiпанням, тремором, хореїформними та iншими рухами. До явищ випадання належать iстеричнi слiпота, глухота, глухонiмота. Найяскравiшим проявом подразнення в руховiй сферi є iстеричний напад.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Головна | Мапа сайту | Найпопулярніше | Пошук | Зв'язок
© www.medcolifes.ru. All Rights Reserved.